Synonymer.no

kunngjøre

Meningsgruppe: 1

advare

advisere

agitere

alarmere

angi

anmelde

annonsere

avansere

avertere

avsi

bebude

bekjent

bekjentgjøre

belyse

bemerke

berette

bestråle

betegne

betro

betyde

beviselig

bevitne

bli fortrolig med

bli kjent

bli kjent med

bli vitterlig

blusse

bringe til ens kunnskap

deklarere

demonstrere

dosere

erklære

erklært

faktisk

fare sammen

forklare

forkynne

forsikre

fortelle

fremføre

fremsi

gi beskjed

gi beskjed om

gi beskjed om

gi melding om

gi uttrykk for

gjøre kjent

gjøre seg bemerket

gjøre vitterlig

glimre

glimte

gå ut med

henge bjella på katten

hevde

hjemlig

hjemme

hjemmevant

husvarm

illuminere

informere

informere om

innberette

jo

kalle

kaste lys over

kjent

klarlegge

komme innpå

komme ut av skapet

konstatere

kreve

kritisere

legge for dagen

lyse

lære

lære å kjenne

manifest

manifestere

markere

meddele

melde

nevne

notifisere

notorisk

offentliggjøre

omtale

oppgi

opplagt

opplyse

overbringe

proklamere

publisere

på hjemmebane

påminne

påstå

rapportere

rykke frem

rykke inn

rykke til

rykke ut med

røpe

si

si fra

si ifra

si sannheten

signalere

signalisere

skremme

skvette

slå opp

slå alarm

slå fast

som kjent

stusse

stå fram

ta bladet fra munnen

telegrafere

tilkjennegi

tillyse

tinglyse

tipse

trykke

ubestridelig

underrette

underrette om

unektelig

uomtvistelig

utbasunere

utlyse

uttale

uttrykke

varsku

varsle

vinne berømmelse

vise

vitne

vitterlig

ytre

åpenbar

åpenbare

Meningsgruppe: 2

kjentfolk
© Wild Wild Web 2012