Synonymer.no

kullkaste

Meningsgruppe: 1

avskjedige

bakse

beseire

bikke

detronisere

drepe

falle

felle

forderve

forkvakle

forpurre

forspille

gå rundt

hugge

kaste

omstyrte

ruinere

spolere

styrte

tilintetgjøre

tumle

velte

velte seg

vippe av pinnen

ødelegge

Meningsgruppe: 2

avverge
© Wild Wild Web 2012