Synonymer.no

kue

Meningsgruppe: 1

age

baste og binde

begrense

beherske

beherske seg

bende

beseire

beskjemme

betvinge

betvinge seg

bite i det sure eple

bite i seg

brakk

bremse

brette

bryte

bøye

bøye seg

demme

dempe

diskriminere

dominere

drepe

drive

dukke

dukke ned i

dukke opp

dupere

duppe

dykke

erobre

falle til fote

felle

folde

forknytt

forkue

forkuet

fornedre

fornedre seg

fornærme

forsere

forsinke

fortone seg

fortrenge

få bukt med

få bukt med

få has på

få makt over

få ram på

garottere

gjøre knefall

gå ned

gå til Canossa

handikappe

hemme

hemmende

henge

herske

herske over

hindre

holde igjen

holde nede

hundse

inhibere

inhibitorisk

innskrenke

kaste seg for ens føtter

kjøre

kjøve

klemme

knekte

knuse

komme

komme i forkjøpet

komme rekende på ei fjøl

krenke

krype til korset

kujonere

kujonere overskygge

kuske

kuste

kvalm

kvele

kvelende

langt nede

legge bånd på

legge en demper på

legge for sine føtter

lenke

ligge nede

makte

mestre

mismodig

motarbeide

nede

nedkjempe

nedverdige

nedverdige seg

opptre

overfløye

overgå

overmanne

overskygge

overvelde

overvinne

plage

repressiv

se fordype seg i

seire over

sjefe

sjenere

skremme

slokke

sluke den bitre pille

slå

slå av marken

slå knockout på

slå ned

slå ut

stanse

straffe

stå

supprimere

svelge sin stolthet

såre

ta innersvingen på

ta knekken på

ta luven fra

temme

terrorisere

tilintetgjøre

tråkke i støvet

tråkke på

tukte

tvinge

tyrannisere

tøyle

underkue

underlegge seg

undertrykke

undertvinge

utklasse

vanskeliggjøre

vanære

vinne på

ydmyke

ydmyke seg

Meningsgruppe: 2

baste


Andre relevante treff:

kuet

skue

ukuelig

beskue

forkue

forkuet

skueplass

skuespill

evakuere

dyrskue

skuelysten

tilskuer

anskuelse

beskuelse

skuespiller

anskuelig

rundskue

underkue

skuespillere

tilskuere

underkuet

anskuelighet

underkuelse

overskuelig

anskueliggjøre

uoverskuelig

gjennomskue

krigsskueplass

livsanskuelse

som tilskuer

navlebeskuende

navlebeskuelse

tilbakeskuende

bære til skue

verdensanskuelse

stille til skue
© Wild Wild Web 2012