Synonymer.no

kryssende

Meningsgruppe: 1

alternativ

annerledes

antonym

avstikkende

avvikende

blandet

broket

disparat

divergerende

forskjellig

forskjelligartet

heterogen

hver sin

inkommensurabel

krysse

motsatt

motstridende

ny

skiftende

som ild og vann

som natt og dag

uens

uensartet

ulik

ulikeartet

usammenlignbar

ustabil

variabel

varierende

variert

vekslende

vesensforskjellig
© Wild Wild Web 2012