Synonymer.no

krysse av

Meningsgruppe: 1

krysse

paref.eks. to kvegraser

Meningsgruppe: 2

angi

antyde

anvise

avmerke

avsette

betegne

forpurre

fremheve

indikere

markere

merke

notere

oppgi

poengtere

påpeke

slå takten

tilkjennegi

vise
© Wild Wild Web 2012