Synonymer.no

krysse

Meningsgruppe: 1

alliere

alligere

amalgamere

binde sammen

blande

blande sammen

blandet

broket

brygge

diverse

elte

flette

forbinde

forene

forskjellig

fortynne

forveksle

fusjonere

gå surr i

heterogen

karatere

koble

kombinere

kontaminere

kopulere

kryssef.eks. kvegraser

kryssende

lage

lage øl

legere

makke sammen

mangeartet

melere

menge

mikse

mixed

motstridende

oppblande

pare

pare seg

paref.eks. to kvegraser

ramle

riste

ryste

røre

samfengt

samle

sammenblande

sammenfiltre

sammenføye

sammensatt

sammenslå

sammenveve

sette sammen

skiftende

slå sammen

smelte sammen

spe

spleise

stokke

tilberede

tilsette

tvilsom

tynne

uensartet

uren

usortert

vie

Meningsgruppe: 2

baute

Meningsgruppe: 3

dossere

skrå

sneie


Andre relevante treff:

krysser

krysse av

kryssende

krysseksaminere

kryssef.eks. kvegraser
© Wild Wild Web 2012