Synonymer.no

krige

Meningsgruppe: 1

disputere

duellere

faite

fighte

gjøre motstand

ikke harmonere

kive

kjekle

kjempe

krangle

munnhugges

opponere

rykke i marken

slåss

stride

stå i motstrid med

støte an mot

trette

være på krigsstien

være uenig

være uforenlig med

Meningsgruppe: 2

felt


Andre relevante treff:

kriger

krigersk

bekrige

ukrigersk

geriljakriger




© Wild Wild Web 2012