Synonymer.no

krig

Meningsgruppe: 1

angrep

Meningsgruppe: 2

bakangrep

blodhevn

blodsutgydelser

feide

fektekamp

felttog

forfølgelse

hevntokt

ild

kamp

korstog

overfall

strid

sverdslag

tokt

trefning

tumult

tvekamp

vold

Meningsgruppe: 3

bane

felt

geriljakrig

kjørefelt

kjørefil

leding

orlog

Meningsgruppe: 4

slagmark

Meningsgruppe: 5

felt-

feltmessig

fiendskap

forsvars-

føre krig

krige

krigs-

la våpnene tale

stridighet

ufred


Andre relevante treff:

krige

krigs-

kriger

krigssti

krigersk

krigsfot

krigsskip

krigsmakt

bekrige

krigsmann

krigslist

krigsråd

ordkrig

krigsbytte

ukrigersk

krigslysten

krigsmaling

krigsmaskin

krigshumør

krigshisser

krigsflåte

krigstrusler

krigførende

krigspotensial

krigsskueplass

i krigshumør

krigsfot

føre krig

krigsforebyggende

krigsstien

sjøkrigsvesen

geriljakrig

geriljakriger

ikke krigførende

ikke-krigførende

være på krigsstien
© Wild Wild Web 2012