Synonymer.no

kreve

Meningsgruppe: 1

angi

anholde om

anmode om

anordne

anstrengende

avfordre

avkreve

avstedkomme

avtvinge

be om

bedyre

befale

begjære

beordre

berøve

bestemme

bestille

betinge

betinge seg

bety

bevirke

bringe

by

by ut

dekretere

diktere

dra

dra etter seg

ende med

erverve

eske

fastholde

fastsette

forbeholde seg

fordre

fordringsfull

foreskrive

forlange

forordne

forplikte

forutsette

forårsake

framkalle

frata

fremkalle

få til følge

føre med seg

føre til

gi ordre om

gjøre krav på

grafse

hale

hevde

hufse

implisere

inndrive

innebære

innskjerpe

insistere på

intensiv

involvere

kommandere

krav

krevende

medbringe

medføre

møysommelig

nedlegge påstand om

nødvendiggjøre

ordinere

påby

pålegge

påstå

påstått

rekvirere

resultere i

rykke

sende

skape

ta

tilplikte

utbe seg

utløse

ville ha

volde

være forbundet med

Meningsgruppe: 2

anholde

Meningsgruppe: 3

avhenge av

bero på

være betinget av


Andre relevante treff:

kreves

krevere

skreve

krevende

skrevet

kreve opp

avkreve

skrevet om

innkreve

oppkreve

innkrever

anskreven

krevet

uskreven lov

tidkrevende

ubeskrevet

selvskreven

håndskrevet

kraftkrevende

stå skrevet

ubeskrevet blad

vel anskrevet

vel anskreven

pengeinnkrever

arbeidskrevende

ille anskreven

skatteinnkrever

egenhendig skrevet

som går over skrevet

som står skrevet utenpå en

som står skrevet i stjernene

få sitt pass påskrevet
© Wild Wild Web 2012