Synonymer.no

krenke

Meningsgruppe: 1

anstøtelig

antaste

arg

bedrøve

beskjemme

besmitte

besmittet

besudle

besvære

bite i det sure eple

blessere

bringe skam over

bøye seg

defamere

dukke

ergre

falle til fote

forarge

forarget

forderve

forfølge

forgripe

forgripe seg

forgripe seg på

forkjæle

fornedre

fornedre seg

fornærme

fornærmelig

fornærmet

forsmedelig

fortørne

fortørnet

forulempe

forurette

gi buksevann

gjøre knefall

gjøre livet surt for

gjøre trist

gå til Canossa

harme

herse med

hundse

håne

indignere

infam

infamere

infamerende

injuriere

injurierende

insultere

irritere

kaste seg for ens føtter

krenkende

krype til korset

kue

kveste

legge hånd på

lyte

misbruke

mishandle

miskle

mobbe

nedsettende

nedverdige

nedverdige seg

neise

opphisse

oppirre

personlig

pikere

pine

plage

plette

profanere

prostituere

sint

sjenere

skade

skamme seg

skammelig

skamskjelle

skandalisere

skjemme

skjemme bort

skjemme ut

skjemmes

skjende

skjendig

skremme

sluke den bitre pille

smede

spydig

støte

svelge sin stolthet

sy puter under armene på

såre

sårende

terge

touchere

trakassere

tråkke i støvet

tråkke på tærne

tyne

tynge ned

uren

vanhellige

vanhelliget

vanære

vanærende

vekke anstøt

voldta

ydmyke

ydmyke seg

ære

ærekrenke

ærekrenkende

ærerørig

æreskjelle

øve vold mot

Meningsgruppe: 2

erte

Meningsgruppe: 3

forsynde seg mot

misligholde

overtre


Andre relevante treff:

krenkelse

krenkende

ukrenkelig

ukrenkelighet

ærekrenke

innskrenke

innskrenket

forkrenkelig

uinnskrenket

ærekrenkelse

ærekrenkende

rettskrenkelse

uinnskrenket fullmakt
© Wild Wild Web 2012