Synonymer.no

krane

Meningsgruppe: 1

heiseredskap

kraftfordobler

krafthalverer

løfteinnretning

løftesystem

tausystem

Meningsgruppe: 2

heisekran

spill

vinsj
© Wild Wild Web 2012