Synonymer.no

krafthalverer

Meningsgruppe: 1

heiseredskap

kraftfordobler

krane

løfteinnretning

løftesystem

talje

tausystem
© Wild Wild Web 2012