Synonymer.no

krønsk

Meningsgruppe: 1

byrg

hoven

hovmodig

kaut

kjepphøy

kry

nakkebratt

overlegen

overmodig

selvgod

selvtilfreds

sjølgod

sjøltilfreds

stolt

stormodig
© Wild Wild Web 2012