Synonymer.no

kosthold

Meningsgruppe: 1

avmagringskur

bevertning

brød

diett

ernæring

forpleining

fortæring

furasje

fôr

føde

fødemiddel

grøn

gudslån

kolonialvarer

kost

levnetsmiddel

mat

matstell

matvarer

måltid

niste

noe i livet

næring

næringsmiddel

oppvartning

pensjon

pleie

proviant

proviantering

rett

spise

sul

traktement

traktering

underhold

vomfyll

vått eller tørt

Meningsgruppe: 2

avmagringskur
© Wild Wild Web 2012