Synonymer.no

kortform

Meningsgruppe: 1

abbreviasjon

abbreviatur

akronym

forbokstav

forkortelse

forkorting

initialord

reduksjon
© Wild Wild Web 2012