Synonymer.no

korresponderende

Meningsgruppe: 1

analog

bety

ekvivalere

enslydende

erstatte

formlik

gjøre ut for

gå opp i opp med

harmonere med

harmonerende

harmoniske

i likevekt

i takt med

identisk

jamgod

konform

kongruent

korrelerende

korrespondere med

kvitte for

lignende

lik

lik som

likeverdig

make til

motsvare

oppveie

overensstemmende

parallell

parallelle

proporsjonal

samsvare

samsvarende

stemme overens

svare til

symmetrisk

tilsvare

tilsvarende

ville si

Meningsgruppe: 2

brevveksle
© Wild Wild Web 2012