Synonymer.no

korrespondanse

Meningsgruppe: 1

adekvans

analog med

analogi

balanse

endrektighet

enighet

forenlig med

formlikhet

forståelse

gjenklang

harmoni

i overensstemmelse med

i pakt med

i samsvar med

identitet

ifølge

konformitet

kongruens

konsekvens

korrelasjon

likevekt

likhet

motsvarighet

overensstemmelse

overensstemmende med

parallellisme

parallellitet

proporsjon

proporsjonalitet

samhøve

samsvar

symmetri

Meningsgruppe: 2

begrep

Meningsgruppe: 3

assosiasjon

berøring

forbindelse

føling

hopehav

interaksjon

ledtog

rapport

slektskap

tilknytning
© Wild Wild Web 2012