Synonymer.no

korrekt

Meningsgruppe: 1

adekvat

akademisk

akkurat

aktverdig

aldeles

alvorlig

anstendig

artig

avmålt

avpasset

bekvem

beleilig

besteborgerlig

betimelig

bokstavelig

bokstavrett

bokstavtro

bornert

comme

comme il faut

dannet

derten

detaljert

distinkt

egnet

eksakt

eksemplarisk

ekte

faktisk

falsk

feilfri

fin

fin på det

finmasket

finspist

forbilledlig

formal

formalistisk

formelig

formell

formfullendt

formålstjenlig

forseggjort

forskriftsmessig

fortreffelig

fullende

fullendt

fullgod

fullkommen

fullkomment

ganske

genuin

granngivelig

gunstig

hederlig

heldig

hensiktsmessig

holde ruten

hårfin

høvelig

høvisk

høytidelig

i tukt og ære

ideell

idiomatisk

just

klar

kledelig

konsis

konvensjonell

kysk

lagom

lovmessig

lugom

lytefri

lytelaus

matematisk

millimeter-

minutiøs

moralsk

måtelig

mønstergyldig

mønsterverdig

naturtro

nettopp

nitid

noggran

normal

nøyaktig

nøye

objektiv

offisiell

omhyggelig

omsorgsfull

oppriktig

ordentlig

ordrett

parlamentarisk

passe

passelig

passende

perfekt

perten

pertentlig

pertete

pillen

pirkete

plent

plettfri

presentabel

presis

prikkfri

prima

prisverdig

punktlig

pyntelig

på en prikk

på håret

på millimeteren

på minuttet

på prikken

på sekundet

på sin plass

på slaget

på streken

på øret

pålitelig

påpasselig

realistisk

reell

regelmessig

regelrett

regulær

ren

renslig

renstemt

respektabel

rett

rigorøs

riktig

rimelig

sann

sedelig

seremoniell

sikker

sirlig

skikkelig

skyldfri

slavisk

slik som

slikket

som seg hør og bør

stiv

stringent

strøken

sømmelig

tekkelig

tertefin

tertete

tilbørlig

tilforlatelig

tro

trofast

tydelig

uangripelig

udadlelig

ufeilbar

ufeilbarlig

ugjendrivelig

uklanderlig

ulastelig

uomstøtelig

uplettet

upåklagelig

uskrømtet

usårlig

utførlig

utvilsom

velvalgt

verdig

verifisert

virkelig

vitnefast

være presis

à point

ærbar

ærlig

Meningsgruppe: 2

beviselig


Andre relevante treff:

ukorrekt

korrektiv

korrektur
© Wild Wild Web 2012