Synonymer.no

koordinere

Meningsgruppe: 1

båse

båsføre

harmonisere

inndele

integrere

katalogisere

klassifisere

normalisere

ordne

organisere

redigere

registrere

rubrisere

samarbeide

samkjøre

samordne

sette i system

standardisere

stille likt

synkronisere

systematisere

Meningsgruppe: 2

avpasse
© Wild Wild Web 2012