Synonymer.no

kontrollere

Meningsgruppe: 1

age

ajourføre

avhøre

avveie

bearbeide

bedømme

befale

befare

beherske

beordre

besette

besiktige

bestemme

bestemme over

bestille

bestå

betrakte

betvinge

bolt

dekretere

diktere

dirigere

dominere

eksaminere

eksperimentere

erkyndige

erkyndige seg

etterforske

etterprøve

etterse

fastsette

finne ut

forandre

foreskrive

forhøre

forhøre seg

forlange

forordne

forske

forsøke

forvisse seg om

freste

føre el. ha kontroll med

føre el. ha tilsyn med

gjennomgå

granske

granskende

gå etter i sømmene

gå over

ha bukten og begge endene

ha el. holde under kontroll

ha makt over

ha overblikk over

ha under kontroll

herske

holde i tømme

holde styr på

holde under kontroll

holde ved makt

håndheve

håndtere

høre etter

ikke la være uprøvd

inspisere

kjøre

klare

kneble

kommandere

kraft

kritisere

kritisk

legge under lupen

lese

lære

mestre

nagle

ny

omarbeide

oppdage

oppdatere

orientere seg

overveie

overvåke

probere

prøve

prøvende

pålegge

påse

ransake

rette søkelyset mot

revidere

revidert

røyne

se

sensurere

sikte

sjefe

sjekke

spiker

spørre

stift

studere

styre

stå ved makt

søke

teste

tilse

tumle

tvinge

tøyle

undersøke

undertrykke

utforske

verge

visitere

vurdere

være på høyde med

Meningsgruppe: 2

analysere


Andre relevante treff:

kontrollerende

kontrollere se etter at
© Wild Wild Web 2012