Synonymer.no

konstruert

Meningsgruppe: 1

fantastisk

Meningsgruppe: 2

abstrakt

akademisk

begrepsmessig

drømt

etter alt å dømme

fantasert

fantasmagorisk

figurlig

fiktiv

fingert

forestilt

formentlig

funnet på

gjøre vold på fakta

hallusinatorisk

hallusinert

hypotetisk

ikke-eksisterende

illusorisk

imaginær

innbilt

kimærisk

kvasi-

luftig

løgn og forbannet dikt

løgnaktig

oppdikte

oppdiktet

oppspinn

potensiell

påtatt

simulert

svermerisk

såkalt

tenkelig

tenkt

teoretisk

tilsynelatende

uekte

usann

usannsynlig

uten rot i virkeligheten

uttenkt

uvirkelig

virtuell

Meningsgruppe: 3

beskaffen


Andre relevante treff:

oppkonstruert
© Wild Wild Web 2012