Synonymer.no

konstruere

Meningsgruppe: 1

akte

anlegge

anrette

arrangere

avbilde

avle

avstedkomme

basere

beregne

beskrive

binde

budsjettere

bygge

bygge opp

danne

disponere

etablere

fabrikkere

feste

finne

finne opp

forarbeide

forberede

forbinde

forene

forevige

forme

formere

frembringe

fremstille

fremstrille

fundere

få i stand

generere

gjøre

gjøre modell

gjøre utkast til

gravere

grunne

grunnlegge

hugge

illustrere

innføre

kalkere

kalkulere

karikere

komponere

konsipere

konstituere

kreere

lage

lansere

legge opp

legge til rette

maksle til

nedsette

opparbeide

oppbygge

oppfinne

oppføre

opprette

organisere

overveie

planlegge

plotte

portrettere

prege

prente

projisere

prosjektere

reise

risse

riste

rite

sammenføye

skape

skisse

skissere

skjære

skrive

spikke

stifte

stikke ut

stiple

streke

tegne

tenke

tilrettelegge

tilvirke

tufte

tømre

unnfange

utarbeide

utføre

utkast til

utrette

utvikle

Meningsgruppe: 2

mure


Andre relevante treff:

rekonstruere

oppkonstruere
© Wild Wild Web 2012