Synonymer.no

konstatere

Meningsgruppe: 1

akte

akte på

angi

anmelde

antegne

avdekke

avlese

avsi

avsløre

begrunne

belegge

belure

bemerke

beskue

bestemme

betegne

betyde

bevise

bite merke i

bli berømt

bli kjent

bli klar over

bli oppdaget

bli var

bokføre

bringe på det rene

deklarere

demonstrere

detektere

diagnostisere

dokumentere

ense

erfare

erklære

falle over

fastlegge

fastslå

fiksere

finne

finne ut

fokusere på

forklare

forkynne

fornemme

forstå

forsøke

framheve

fremheve

få kontakt med

få rede på

få rede på

få se

få tak i

få øye på

få øynene opp for

føle

gi uttrykk for

gjennomskue

gjøre oppmerksom på

gjøre oppmerksom på

gjøre vitterlig

grave frem

ha sitt gjennombrudd

hente frem

hitte

iaktta

identifisere

innprente seg

kalle

kartlegge

klargjøre

klarlegge

komme etter

komme for en dag

komme over

kunngjøre

legge for dagen

legge merke til

legge seg på hjerte

legge seg på hjertet

legitimere

lete seg fram til

lokalisere

lukte lunta

lukte lunten

lære

manifestere

markere

meddele

merke

merke seg

måle

møte

navngi

nedtegne

nevne

notere

notere seg

nå frem til

observere

offentliggjøre

oppdage

oppfinne

opplyse

oppnå

oppspore

oppta

poengtere

presisere

protokollere

påpeke

påvise

rable

ramle over

se

sette fingeren på

si

signalisere

skaffe

skrive

skrive ned

skrive seg bak øret

slå fast

slå igjennom

snuse opp

spore opp

støte på

ta notis av

tilkjennegi

treffe

trekke fram

trekke frem

understreke

utpeke

uttale

uttrykke

vektlegge

vinne

vinne frem til

vise

vise til

ytre

Meningsgruppe: 2

avgjøre
© Wild Wild Web 2012