Synonymer.no

konsolidere

Meningsgruppe: 1

armere

avstive

befeste

bekrefte

berge

besegle

beskytte

bestyrke

bevare

bøte

effektivisere

flate

flate ut

forbedre

forskanse

forsterke

frelse

gi næring til

gjenopprette

gjøre solid

grunnfeste

hale i land

herde

hjelpe

intensivere

kvikke opp

lappe

maksimere

minimere

more

oppmuntre

opprette

reparere

sikre

skjerpe

spare kostnader

stabilisere

stabilisere seg

stadfeste

stimulere

stive

stive opp

stramme inn

stramme opp

styrke

stålsette

støtte

trygge

utbedre

utbygge

verge

verne

væpne

Meningsgruppe: 2

etablert




© Wild Wild Web 2012