Synonymer.no

konsis

Meningsgruppe: 1

akkurat

aldeles

anspenne seg

anstrenge seg

apropos

avkortet

avstumpet

begrenset

bestemt

betegnende

dekkende

distinkt

drastisk

dårlig

eksakt

emfatisk

energisk

epigrammatisk

epigrammisk

ettertrykkelig

falle

fast

finne

fokusere

fordype seg

forekomme

forkortet

forsterke

fortette

fyndig

følgeriktig

granngivelig

gå opp i

holde ruten

hope opp

i et nøtteskall

i få ord

i klartekst

i korthet

i telegramstil

intens

klar

knapp

knapt

koke inn

kompakt

komprimere

kondensere

konsentrere

konsentrere seg

konsentrert

korrekt

kort

kortfattet

kraftig

lakonisk

lapidarisk

leselig

lettlest

logisk

markant

markert

med fynd og klem

med rene ord

møte

nøyaktig

omgås

oppmerksom

ordentlig

ordknapp

overfladisk

poengtert

pregnant

presis

presse

presse sammen

punktlig

på en prikk

på minuttet

pålitelig

påtagelig

rammende

resymere

riktig

samle

sammenfatte

sammentrenge

sammentrengt

sann

sentralisere

skjellig

skjerpe seg

slumpe

slående

som fatter seg i korthet

sterk

stram

streng

stringent

stue sammen

støte

støte på

summarisk

synlig

synoptisk

ta seg sammen

tatt på kornet

tettpakket

til å ta og føle på

treffe

treffe på

treffe seg

treffende

treffes

tydelig

utpreget

uttalt

uttrykkelig

uttrykksfull

utvetydig

virkningsfull

være presis

Meningsgruppe: 2

anskuelig


Andre relevante treff:

ukonsis

konsistent

konsistens

konsistorium
© Wild Wild Web 2012