Synonymer.no

konsentrere seg

Meningsgruppe: 1

anspenne

anspenne seg

anspent

anstrenge

belaste

bruke

bry

fokusere

fordype seg

forsere

forsterke

fortette

fortettet

gå opp i

hope opp

i et nøtteskall

intens

knapp

koke inn

kompakt

kondensere

konsentrere

konsentrert

konsis

kortfattet

kraftig

nervøs

oppmerksom

presse sammen

resymere

røyne

samle

sammenfatte

sammentrenge

sammentrengt

sentralisere

skjerpe seg

sterk

stue sammen

ta seg sammen

Meningsgruppe: 2

anstrenge seg


Andre relevante treff:

konsentrere seg om
© Wild Wild Web 2012