Synonymer.no

konkret

Meningsgruppe: 1

affirmativ

anskuelig

autentisk

av kjøtt og blod

avgjort

avgjørende

bastant

bejaende

bekreftende

bestemt

de facto

desidert

drastisk

ekte

faktisk

forfengelig

forgjengelig

fysiologisk

fysisk

følbar

følelig

håndfast

håndgripelig

illusjonsløs

inkarnert

jordbunden

jordbundet

jordisk

kategorisk

kjennelig

kjødelig

klar

konsistent

korporlig

kroppslig

legemlig

levende

livsnær

masse

materialistisk

materiell

med begge ben på jorda

merkbar

motsigelsesfri

naturalistisk

naturtro

notorisk

nøktern

objektiv

opplagt

positiv

praktisk

pålitelig

påtagelig

påtakelig

realistisk

reell

sann

sansbar

sanselig

skråsikker

somatisk

stofflig

substansiell

til å ta og føle på

timelig

tinglig

tro

tydelig

ubetinget

uforfalsket

verdslig

veritabel

virkelig

virkelighetsnær

viss

åpenbar

Meningsgruppe: 2

fast


Andre relevante treff:

konkretisere

ikke konkret
© Wild Wild Web 2012