Synonymer.no

konform

Meningsgruppe: 1

analog

beslektet

bety

ekvivalere

enslydende

erstatte

formlik

gjøre ut for

gå opp i opp med

harmonere med

harmonerende

harmoniske

i den

i den dur

i likevekt

i takt med

identisk

jamgod

kongruent

korrelerende

korrespondere med

korresponderende

kvitte for

ligne

lignende

lik

lik som

likedan

likeverdig

make til

motsvare

nærstående

oppveie

overensstemmende

parallell

parallelle

proporsjonal

samsvarende

slik

snarlik

symmetrisk

tilsvare

tilsvarende

ville si


Andre relevante treff:

konformitet
© Wild Wild Web 2012