Synonymer.no

kondisjon

Meningsgruppe: 1

allmenntilstand

ansettelse

arbeid

befinnende

beine

beining

beinke

beskjeftigelse

bygning

embete

emploi

erverv

fag

forfatning

forhold

form

forretning

fysikk

gjerning

grunnlov

helbred

helse

hyre

håndtering

håndverk

jobb

kall

kondis

konstitusjon

kropp

kroppsbygning

legemsstyrke

levebrød

levevei

livsstilling

metier

næring

officium

omstendighet

orden

plass

post

profesjon

regjeringsform

sisu

situasjon

skikk

stand

status

stilling

struktur

styrke

syssel

sysselsetting

tilstand

tjeneste

trim

utholdenhet

verv

virke

virksomhet

yrke

Meningsgruppe: 2

bestandighet


Andre relevante treff:

kondisjonert

kondisjonerte
© Wild Wild Web 2012