Synonymer.no

kondemnabel

Meningsgruppe: 1

annenrangs

beskitt

brodden

brøstfeldig

dårlig

elendig

falleferdig

fattig

fillete

forfallen

gebrekkelig

godtkjøps

ikke noe tess

ikke noe videre

ikke rare greiene

ikke rart

klein

kraftløs

krank

krøbel

mager

mangelfull

matt

medtatt

mindreverdig

måtelig

pjasket

ring

råtten

semmer

siste sort

sjaber

skeis

skitt

skral

skrøpelig

slett

sløy

smått stell

svak

tarvelig

til nedfalls

tynn

ueffen

umulig

under all kritikk

ussel

utilfredsstillende

utilstrekkelig

vaklevoren

vanrøktet

vanskjøttet

vanstelt

verdiløs

ynkelig
© Wild Wild Web 2012