Synonymer.no

kompensasjon

Meningsgruppe: 1

apanasje

avløsning

belønning

betaling

bonifikasjon

bot

demurrage

drikkepenger

driks

dusør

ekvivalens

emolument

erstatning

etterligning

etterslep

finnerlønn

fyllest

gebyr

gjengjeld

gjenytelse

godtgjørelse

honorar

indemnitet

kaplak

kurtasje

lønn

lønning

motytelse

oppreisning

primasj

protese

provisjon

refaktie

refusjon

rekognisjon

remburs

rente

salær

satisfaksjon

skadebot

skadeserstatning

skadesløshold

skadesløsholdelse

sold

sportel

substitutt

surrogat

utligning

vartpenger

vederlag

åbot
© Wild Wild Web 2012