Synonymer.no

kommunikasjon

Meningsgruppe: 1

befordringsmidler

brev

brevveksling

datanettverk

forbindelse

formidling

forståelse

intern-nett

internett

intranett

kobling

korrespondanse

nett

nettverk

post

utveksling

verdensvev

vev

Meningsgruppe: 2

brevsamling


Andre relevante treff:

ekskommunikasjon

kommunikasjonsutgang

kommunikasjonsmiddel

kommunikasjonsinngang

telekommunikasjon

toveiskommunikasjon
© Wild Wild Web 2012