Synonymer.no

kommisjonær

Meningsgruppe: 1

agent

ambassadør

befullmektiget

bindeledd

chargé

chargé d'affaires

delegert

deputert

diplomat

folkevalgt

forhandler

formidler

forsvarer

fullmektig

gesandt

guvernør

kommissær

konsul

kontakt

mandatar

mekler

mellommann

målsmann

ombud

oppmann

parlamentær

reisende

representant

selger

sendebud

sendemann

stattholder

stedfortreder

stortingsmann

stortingsrepresentant

stråmann

styremedlem

talerør

talsmann

tillitsmann

tillitsvalgt

tilsynsmann

utsending

visekonge

vår mann
© Wild Wild Web 2012