Synonymer.no

kommentere

Meningsgruppe: 1

anskueliggjøre

avkode

begrunne

belyse

bety

dechiffrere

dekode

demonstrere

eksegere

finne ut av

forklare

fortolke

frembære

fremføre

fremstille

gjengi

gjøre det klart for

greie ut

hentyde

interpretere

klargjøre

klarlegge

lese

løse

meddele

oppfatte

opplyse

presisere

redegjøre for

referere

råde

si

tolke

tyde

tydeliggjøre

utdype

utlegge

utrede

uttrykke

utvikle

vise

vitne

være utlagt

Meningsgruppe: 2

dekke
© Wild Wild Web 2012