Synonymer.no

kombinere

Meningsgruppe: 1

alliere

amalgamere

assosiere

bandasjere

binde sammen

binde om

binde sammen

blande

bli med

brygge

både..og

flette

forbinde

forbunden

forene

forene seg

forlike

formæle

fusjonere

føye

gjøre enig

gå opp i en høyere enhet

innforlive

innlemme

knytte

koble

kombinert

kople

kopulere

krysse

lage

lage øl

legere

liere

lodde

make

melere

mikse

pare

på samme tid

relatere

sambinde

samene

samle

sammenfiltre

sammenføye

sammenknytte

sammensatt

sammenslå

sammenstille

sammenveve

samtidig

sette

sette sammen

slutte seg til

slå lag

slå sammen

slå seg sammen

smelte sammen

spe

spleise

stille sammen

stokke

støte sammen

støte til

sveise

tilslutte

tynne

vie

vokse sammen
© Wild Wild Web 2012