Synonymer.no

kolonialvarer

Meningsgruppe: 1

brød

ernæring

forpleining

fortæring

furasje

fôr

føde

fødemiddel

grøn

gudslån

kolonial

kost

kosthold

levnetsmiddel

mat

matvarer

måltid

niste

noe i livet

næring

næringsmiddel

proviant

rett

spise

sul

traktement

traktering

vomfyll

vått eller tørt
© Wild Wild Web 2012