Synonymer.no

kolleksjon

Meningsgruppe: 1

assortiment

bukett

forening

forsamling

samling

seleksjon

sortiment

utvalg

Meningsgruppe: 2

aggregasjon

aggregat

ansamling

antologi

batteri

blokk

cluster

ekserpt

fatning

menasjeri

museum

opphopning

pinako-

plukk

populasjon

sampel

sans og samling

screening

sett

sortering

syklus

univers

utplukk

video-
© Wild Wild Web 2012