Synonymer.no

knytte

Meningsgruppe: 1

alliere

amalgamere

anbringe

applikere

bakbinde

baste

belegge

bendsle

binde

bli med

bolte

fastspenne

feste

fiksere

filere

flette

forankre

forbinde

forene

forene seg

forlike

formæle

fusjonere

gjøre enig

gjøre fast

gå opp i en høyere enhet

hefte

innforlive

innlemme

kniple

knytte sammen

koble

kombinere

kople

liere

make

montere

nagle

pare

rette

sambinde

samene

samle

sammenføye

sette

slutte seg til

slå lag

slå sammen

slå seg sammen

spikre

spleise

strikke

støte sammen

støte til

sveise

tjore

vie

vokse sammen

Meningsgruppe: 2

bagasje


Andre relevante treff:

tilknytte

knytte sammen

sammenknytte
© Wild Wild Web 2012