Synonymer.no

knustre

Meningsgruppe: 1

klemme

knase

knastre

knuse

knuspe

knuspre

krase

lage hakkemat av

lage plukkfisk av

male

mase

mose

pulverisere

sindre

slå i filler

slå i knas

slå i stumper og stykker

smadre

smuldre

smule

spike

splintre

sprenge

støte

sønderknuse

tilintetgjøre

ødelegge
© Wild Wild Web 2012