Synonymer.no

knuslete

Meningsgruppe: 1

begrenset

beregnende

dårlig

gemen

gjerrig

gnieraktig

gniten

ikke

ikke for flust

innskrenket

karrig

knapp

knegen

knepen

knipen

knipsk

knølen

kummerlig

lav

lavsinnet

liten

lumpen

lusen

lusete

mager

natig

nau

nidsk

niten

nærig

nødtørftig

nøye

pedantisk

pinaktig

pinete

prakken

påholden

ringe

skral

smal

smålig

småskåren

snau

snever

sparsom

tarvelig

trang

trangsynt

utilstrekkelig

vanskelig


Andre relevante treff:

ikke knuslete
© Wild Wild Web 2012