Synonymer.no

knepen

Meningsgruppe: 1

arrestere

begrenset

brysom

dårlig

eng

ettersittende

forsiktig med penger

gjerrig

gnieraktig

gniten

grisk

grådig

holde hardt

ikke

ikke for flust

innskrenket

karrig

klemme

knapp

knegen

knipe

knipen

knipsk

knuslete

knølen

kummerlig

liten

lusete

mager

natig

nau

nidsk

niten

nærig

nødtørftig

nøyeregnende

pengepuger

pinaktig

pinete

prakken

påholden

ringe

skral

smal

smålig

snau

snever

sparsom

sparsommelig

trang

utilstrekkelig

vanskelig

Meningsgruppe: 2

spare
© Wild Wild Web 2012