Synonymer.no

klippe av

Meningsgruppe: 1

avskjære

kutte

skjære

skjære av

Meningsgruppe: 2

avbryte

bite av

forhindre

gjøre slutt på

hindre

stanse

stoppe

utelukke

Meningsgruppe: 3

avsperre

inneslutte

skille fra

skille ut

sperre

stenge
© Wild Wild Web 2012