Synonymer.no

klausul

Meningsgruppe: 1

avbrekk

Meningsgruppe: 2

atterhald

avbrytelse

begrensning

bestemmelse

betingelse

brems

bøyg

flaskehals

forbehold

forhindring

forstyrrelse

hemsko

hinder

hindring

innskrenkning

innvending

kautel

reservasjon

reservatio mentalis

restriksjon

snublestein

stans

stengsel

stopp

stopper

strek i regningen

særbestemmelse

tvil

unntak

vanske

vanskelighet

vilkår

Meningsgruppe: 3

avtale

Meningsgruppe: 4

anordning

dekret

desisjon

diktat

edikt

forordning

forskrift

instruks

kjennelse

kodisill

paragraf

påbud

rettesnor

statutt

ukas

vedtekt
© Wild Wild Web 2012