Synonymer.no

klargjøre

Meningsgruppe: 1

anskueliggjøre

argumentere

arrangere

avdekke

avklare

avslutte

avsløre

bedage seg

begrunne

behandle

belyse

bestemme

bringe

bringe klarhet

bringe klarhet i

bringe rede i

demonstrere

dyrke

eksegere

elte

endre

fikse

finne ut av

forandre

forbedre

foredle

forfine

forklare

forme

fortolke

fremstille

få rede på

gjøre det klart for

gjøre ferdig

godtgjøre

greie ut

grunngi

kaste lys over

klare opp

klarhet

klarlegge

klarne

kna

komme til bunns i

kommentere

konstatere

lys

løse

meddele

nøste opp

nøste opp

omarbeide

oppklare

opplyse

orientere

pleie

preparere

presisere

pynte

redegjøre for

redigere

renskrive

rette

rulle opp

sette på plass

si

slipe

smi

stelle

støtte

tolke

tyde

tydeliggjøre

underbygge

utbedre

utdype

utgreie

utlegge

utrede

utvikle

vaske

vise

vitne

øse

Meningsgruppe: 2

bearbeide


Andre relevante treff:

gjøre rent bordklargjøre
© Wild Wild Web 2012