Synonymer.no

klarere

Meningsgruppe: 1

akkreditere

akseptere

anerkjenne

autorisere

bemyndige

bifalle

gi lov

gi tilgang

gjøre gyldig

godkjenne

godta

kanonisere

legitimere

ratifisere

si ja til

tillate

underskrive

vedta

Meningsgruppe: 2

bekoste

bestride

betale

blø

dekke

ekspedere

erlegge

erstatte

finansiere

foranstalte

gi

gi ut

gjengjelde

gjøre

gjøre klar

gjøre opp

gjøre seg ferdig med

godtgjøre

greie

holde skadesløs

honorere

innfri

innløse

klare

kvitte

legge ut

likvidere

lønne

ordne

punge ut

påskjønne

spandere

spytte i bøssa

svare

utbetale

utrede

yte


Andre relevante treff:

deklarere

bli klarere
© Wild Wild Web 2012