Synonymer.no

klare

Meningsgruppe: 1

age

anbefale

ane

anstifte

anta

anvise

apertur

atskille

avgjøre

avgrense

avslutte

avtale

avtjene

avtrekk

avvikle

bedra

befordre

befri

begavelse

begå

behagelig

beherske

bekjempe

bekvemme seg til

berøve

besegle

beseire

besette

beslutte

bestemme

bestemme over

bestyre

besvare

besørge

betale

betvinge

bevege til

bilegge

bli

bolke

bor

bresje

bringe

bringe i orden

bringe i vanry

bringe klarhet i

bringe rede i

dekretere

dele

desinfisere

det går et lys opp for en

differensiere

diskriminere

disponere

dissosiere

dominere

dra omsorg for

drive

droppe

dupere

effektuere

eie

eksekvere

ekspedere

eksportere

erobre

erverve

evne

fastslå

fikse

fikse opp

finne

finne ut av

foranstalte

fordele

foreslå

forestille

foreta

forføye

formå

forrette

forskåne

forstå

fraksjonere

frata

fremme

fri

frita

fullbyrde

fullføre

få bukt med

få gjørt

få seg til

få sving på

få tid til

få til

føre bak lyset

gap

gatt

geni

gi

gidde

gisse

gjennomføre

gjette

gjette seg til

gjøre

gjøre klar

gjøre opp

gjøre seg ferdig med

gjøre slutt på

glap

glenne

glipe

glugge

gløtt

greie

gå skuddfri

gå til topps

ha

ha det rette grep på

ha greie på

ha hjerte til

ha i sin hule hånd

ha mot på

ha overblikk over

ha under kontroll

hale

hamle

hamle opp med

herde

holde

holde i tømme

holde styr på

holde ut fra hverandre

hull

hviske i øret

håndtere

hære

i stand til

idest ist

ikke stå tilbake

ikke stå tilbake for

ilegg

implementere

inne i

innfallsport

innhente

innta

isolere

kaste lys over

kjenne

kjøre

klare brasene

klarere

kløyve

komme i gang med

komme igjennom

komme opp mot

komme over

komme overens om

kompromittere

kontrollere

kunne

la få

la slippe

lage

late

likvidere

ljore

luke

lykkes

lysning

lyst hode

låge

løse

løsrive

makte

mann for

mellomrom

mestre

motta

munning

munnstykke

måle seg med

måtte

narre

nenne

oppgi

oppklare

oppløse

oppnå

ordne

ordne med

orke

overgå

overkomme

overskride

overstå

overta

overtale

overvinne

passasje

passe

pille

plass

plukke

pore

pusse

pynte

på høyde med

påta seg

realisere

regne

rekke

rengjøre

renovere

rense

renske

reparere

revne

risse

rom

rydde

rå for

rå med

rå over

råde

råk

røkte

segregere

seire

sende

separere

sette ut i livet

sile

skille

skille seg fra

skille seg ved

skille ut

skille ved

skjelne

skulle

skvære opp

skylle

skår

skåte

slippe

slippe fra

slippe inn

slippe løs

sluse

slutte

smette

smotte

soignere

sondre

sortere

spalte

spare

splitte

sprekk

sterilisere

stille i et dårlig lys

styre

stå for

stå seg mot

sympatisk

sørge for

ta

ta hånd om

ta luven fra

ta med storm

takle

tale for

tilrå

tippe

toppe

trekke det lengste strået

trotte

trøyte

tvinge

tyde

tåle

tøyle

undertrykke

unngå

utføre

utrette

utstå

utvirke

vak

vareta

vaske

veilede

ventil

vindu

vinne

vinne inn på

vinne på

vinnende

virkeliggjøre

vite

våge

være fortrolig med

være god for

være i stand til

være jevnbyrdig med

være mann for

være på høyde med

åpning

øve

Meningsgruppe: 2

avsluttede

Meningsgruppe: 3

gjøre furore

ha en heldig hånd

komme ned på bena


Andre relevante treff:

klarere

klare opp

klare seg

avklare

klarering

avklaret

forklare

oppklare

deklarere

forklaret

klare brasene

avklare seg

forklarende

forklarelse

bli klarere

bortforklare

forklare nærmere

være å forklare som
© Wild Wild Web 2012