Synonymer.no

klappet og klar

Meningsgruppe: 1

arrangement

fordeling

orden

Meningsgruppe: 2

all right

beredt

beredvillig

budd

dekorasjon

ferdig

fiks ferdig

for hånden

forberedt

førebudd

halat

hederstegn

i beredskap

i orden

kant

medalje

moden

OK

ordensbånd

parat

på post

på rede hånd

rede

riktig

saken er biff

tilgjengelig

utmerkelse

villig
© Wild Wild Web 2012