Synonymer.no

klappe til kaien

Meningsgruppe: 1

fastland

jord

kyst

land

Meningsgruppe: 2

ankre

få landkjenning

hale i land

hive anker

kaste loss

lande

legge fra land

legge til land

legge ut

lette anker

oppnå

se land

sikre seg

urin
© Wild Wild Web 2012