Synonymer.no

kløyve

Meningsgruppe: 1

analysere

aptere

atskille

avdele

avgrense

befri

berøve

bifurkere

bløye

bløyge

bolke

bryte ned

dekomponere

dele

desentralisere

differensiere

diskriminere

dismembrere

dissosiere

distribuere

dividere

flise

fordele

fraksjonere

frata

halvere

holde ut fra hverandre

inndele

isolere

kappe

klare

lemme opp

løsrive

oppdele

oppløse

partere

petre

porsjonere ut

segmentere

segregere

sektorisere

separere

skille

skille seg fra

skille seg ved

skille ut

skille ved

skive

skjelne

sondre

sortere

spalte

splitte

spre

sprenge

stykke opp

stykke ut

søndre

tildele

tilmåle

utdele

utlodde

utparsellere

utskifte

utstykke

Meningsgruppe: 2

bleige


Andre relevante treff:

hårkløyver
© Wild Wild Web 2012