Synonymer.no

kjenne

Meningsgruppe: 1

ane

annamme

begripe

beherske

bemerke

bete

bit

bli et bytte

bli et bytte for

bli klar over

bære på

drive frem

dust

egge

erkjenne

evne

famle

fatte

finne

fordøye

forestille seg

formode

formå

fornemme

forstå

forutane

forutføle

forutse

friste

få inn i hodet

føle

følge

gi til kjenne

gisse

gjemme

gjennomskue

gjette

gryn

ha det rette grep på

ha en anelse om

ha en følelse av

ha en mistanke om

ha greie på

ha greie på

ha på fornemmelsen

ha på følelsen

ha rede på

huse

høre

inne i

innrømme

innse

kapere

klare

kunne

legge sammen to og to

lukte

lære

makte

mann for

merke

mestre

mistenke

møte

nemme

nyte

nære

omgås

oppfatte

oppleve

orke

overkomme

overvære

persipere

pille

regne ut

røpe

røyne

sanse

sanse seg

se

sette seg inn i

skimte

skjelne

skjønne

skulle

skulle tro

slutte

smake

smule

spore

støte

ta inn

tegn

tenke

tenke seg

tenke seg til

tåle

ville tro

vite

være

være fortrolig med

være fortrolig med

være i stand til

være inne i

være med

være med på

Meningsgruppe: 2

erfare

Meningsgruppe: 3

huske

vite hvem er

være kjent med

være på hils med


Andre relevante treff:

kjenner

skjenne

kjennelse

skjennes

kjennelig

erkjenne

kjennetegn

bekjenne

kjenne

skjenneri

avkjenne

kjennetegne

ukjennelig

kjennes ved

kjennemerke

kjenne sine

kjenne igjen

frakjenne

frikjenne

vedkjenne

miskjenne

godkjenne

tilkjenne

skjenne

erkjennende

bekjennelse

erkjennelse

vinkjenner

særkjenne

gjenkjenne

tilkjennegi

anerkjenne

skjennepreken

godkjennelse

skjennespreken

vedkjennelse

kjenne ut og inn

vedkjenne seg

æreskjenne

kjenne sine folk

underkjenne

anerkjennende

anerkjennelse

umiskjennelig

bekjenne kulør

bekjenne seg til

avgi kjennelse

gi til kjenne

bekjennelsesskrift

trosbekjennelse

menneskekjenner

lære å kjenne

kjenne sine pappenheimere

kjenne sin besøkelsestid

kjenne sine lus på gangen

gi seg til kjenne

gå til bekjennelse

ikke til å kjenne igjen

ha som kjennemerke eller kjennetegn
© Wild Wild Web 2012